Szolgáltatásaink

Általunk kínált ügyintézés az építkezés megvalósításához

Az alábbi engedélyek ügyintézését biztosítjuk :

 • építmény-elhelyezési engedély,
 • építési engedély,
 • használatbavételi engedély,
 • építmény rendeltetésének megváltozásáról szóló engedély,
 • építménybontási engedély,
 • kisméretű építmény bejelentéséről szóló engedély,
 • tereprendezési munkról szóló engedély,
 • befejezés előtt álló építmény módosításáról szóló engedély,

Tervezői és mérnöki szolgáltatásaink

Építészeti javaslat
Az építészeti javaslat az ügyfél szándékának kezdeti átültetése egy konkrét térbeli formába. Ez képet ad a megrendelőnek a leendő épület lehetséges konkrét urbanisztikai, építészeti, művészeti, elrendezési, belsőépítészeti, szerkezeti és anyagi megoldásairól, valamint az építés alapvető gazdasági paramétereiről. A cél az, hogy az ügyfél vizuális képet kapjon a befektetési tervéről.
Tervdokumentáció területrendezési határozathoz
A tervdokumentáció az építésügyi hatóság döntését szolgálja a fejlesztési terület kijelöléséről és az építmény elhelyezéséről. A területrendezési eljárás tervdokumentációja kellő alapot nyújt az építésügyi hatóság és az érintett hatóságok döntéséhez. Cél a területrendezési határozat kiadása.
Tervdokumentáció építési engedélyre
A tervdokumentáció célja, hogy az építési hatóság számára alapot nyújtson a tervezett fejlesztés és az építési engedély feltételeinek való megfelelés értékeléséhez. Az építési engedélyhez szükséges tervnek egyértelmű urbanisztikai, építészeti, magassági, térbeli, elrendezési, tervezési és anyagjellemzést kell nyújtania az építményről a közérdekű követelmények értékeléséhez. A cél az építési engedély kiadása.
Tervpályázati dokumentáció
A dokumentáció célja, hogy egyértelműen meghatározza a leendő vállalkozó(k) ellátási körét. E dokumentum célja, hogy az egyes ajánlattevők összehasonlítható ajánlatokat tehessenek, és ezt követően a nyertes ajánlattevővel építési szerződést köthessenek a kivitelezési munkákra. Ha a megrendelő nem kéri a vállalkozó kiválasztására vonatkozó dokumentumok elkészítését az építési projekt elkészítése előtt, akkor az elkészült építési projektet kell alapul venni a vállalkozó kiválasztásához. A cél az, hogy a leendő építési vállalkozó kellő háttérrel rendelkezzen ahhoz, hogy be tudja árazni a munkát, és el tudja készíteni a kivitelezésre vonatkozó szerződéstervezetet.
Kivitelezési tervrajz
Az kivitelezési terv célja a tervdokumentáció és az építésügyi hatóság által ellenőrzött építési engedély feltételeinek olyan részletességgel történő kidolgozása, amely elegendő alapot nyújt a teljes építés előkészítéséhez és megvalósításához, különösen az építési költségek kiszámításához, az építés kivitelezési szakaszaira vonatkozó szerződések megkötéséhez és az egyes kivitelezők felkészítéséhez. A tervdokumentációnak megfelelő alapot kell biztosítania a teljes kivitelezéshez és az építési munkák végelszámolásához. Cél a tervdokumentáció teljeskörű kidolgozása, hogy a vállalkozó teljes egészében el tudja végezni a munkát.
Energetikai tanusítvány

Az energetikai tanúsítvány egy magánokirat, mely az építmény energia fogyasztásáról ad bővebb tájékoztatást. A fogyasztás mértéke fogja meghatározni az építmény besorolását, kategóriáját. Továbbá tájékoztatást ad az építmény fűtés és meleg víz rendszeréről, az épület rétegrendjeiről, valamint javaslatot tesz az épület energetikai korszerűsítésére is.

Az energiatanúsítvány a következőkre terjed ki:

 • családi házak,
 • lakóházak,
 • irodaházak,
 • iskolaépületek és oktatási intézmények,
 • kórházi épületek,
 • szálloda és étterem épületek,
 • sportcsarnokok és egyéb sportcélú épületek,
 • nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatásokra szolgáló épületek,
 • egyéb nem termelő, energiafogyasztó épületek.
Meglévő épületek bemérése és digitalizálása
Az épületek hatékony kihasználásához az is szükséges, hogy a rendelkezésre álló teret jól használják ki. Az épület 3D-s modellje szolgál alapul, amely az építésben is felhasználható. Ez nagymértékben leegyszerűsíti az épület használóinak igényeinek azonosítását és az azokra való reagálást. A digitalizálás az épület projektdokumentációjának újrarajzolásával és a tényleges állapot későbbi mérésével történik. A dokumentáció tartalmazza az összes alaprajzot és nézetet, a szükséges metszeteket és az épület helyrajzi vázlatát, amely jellemzi az épület helyzetét a helyszínen.

Műszaki felügyelet

A műszaki felügyelet kifejezés a projektdokumentáció betartásának ellenőrzését jelenti. E tevékenységen kívül a szerzői felügyelet jogosult:

 • a beruházó által összehívott ellenőrzési napokon való részvétel,
 • az anyagi és műszaki megoldások módosítására irányuló kérelmek véleményezése,
 • értesíti az építtetőt vagy az illetékes kormányzati hatóságot, ha a tervdokumentációnak, a jogszabályoknak vagy a műszaki szabványoknak való meg nem felelését állapítja meg,
 • ha a hiányosságokat nem orvosolják időben, követelheti az épületen folyó munkálatok leállítását stb.